Wyposażenia scen

Wykonujemy konstrukcje stalowe w celu wposażenia scen tj.:

  • kratownice
  • belki do oświetlenia
  • uchwyty, haki
  • schody modułowe
  • nogi do podestów scenicznych
  • blaty podestu scenicznego
  • łączniki do podestów scenicznych
  • rury kratownicy
  • kontakt »